MERE OM KLANGMASSAGE

ØIVIND WEINGAARDE     THE BASIC  - Stemme   Klang    Stilhed

Lidt mere om Klangmassage  

-

 

I indien, Tibet og Nepal har man i tusinde år benyttet  syngeskåle. I den østlig forestilling udspringer mennesket af lyd og er fortsat i sit inderste væsen en vibration eller klang. Er mennesket i harmonisk samklang med sig selv og sin omverden, er livet frit og en fortsat, kreativ skabelsesproces.

 

Det er helt centralt for klangmassage at styrke det sunde i mennesket.

Klangmassage går ind og virker på celleplan. Lyden fra klangskålerne finder vej gennem huden helt ind i cellerne og dna´et. I hver enkelt celle findes hukommelse og potentiale til at blive rask. Når man bringer cellen i harmoni, kan harmonien og sundheden vokse fra celle til celle og brede sig til hele kroppen. Jo mere sund cellen er, jo mindre syg bliver man. Ad den vej kan man styrke kroppens selv helbredende  kræfter ved hjælp af klangmassage. 

 

Menneskets harmoni med sig selv og sin omverden er vigtig for at bevare sundhedstilstanden. Stress, nervøsitet, angst, uro og søvnforstyrrelser er noget vi lever med til dagligt. Vedvarende stress kan påvirke sindet negativt og starte en psykosomatisk proces, som kan lede til sygdom. Klangmassage stimulerer det sunde i cellerne og kan indvirke positivt på et sygdomsforløb. Der arbejdes ikke direkte med sygdommen, men kroppen stimuleres til afspænding. Med Klangmassage opløser man hverdagsstresset, løfter stemningen og slipper bekymringerne, usikkerhed og blokeringer. Denne frigørelse er en god basis for at styrke en sund selvfølelse og et godt helbred.

 

Overtoner er de toner, som svinger med en højere frekvens end de almindelige toner. Hvis man anslår en klangskål, vil den ud over sin egen grundtone også resonere i en eller flere naturlige overtoner. Når grundtonen klinger ud, står overtoneresonansen tilbage og fylder rummet, indtil tonerne klinger helt ud af sig selv.

Overtonerne fra selve klangen lever længe efter, at vibrationen er holdt op. Lyden er svær at placere - den er ligsom indeni og udenpå på en gang.

 

Klangmassage er stadig forholdsvis nyt i Danmark, men der er en voksende interesse for denne meget behagelige behandlingsform.   I Tyskland og Østrig har klangmassage gennem mange år haft en stor udbredelse og anvendes af professionelle ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger, psykologer og pædagoger på rehabiliteringsklinikker både for psykiske og fysiske lidelser og til alle aldersgrupper.

 

Vores hjernebølger har svingninger, der viser hvor høj aktiviteten er. I en vågen aktiv/anspændt situation ligger bølgerne på et Beta niveau som er 13-22 Hz.  I en vågen med afslappet situation ændres hjernebølgerne sig til et Alfaniveau som er 8-12 Hz.  Når kroppen er i en tilstand af let søvn kommer bølgerne ned på et Thetaniveau som 4-7 Hz, og i den dybe søvn er svingningerne i Delta med 0,5-3 Hz.

 

Klangmassage har en evne til at nedsætte hjernebølgerne til  alfa- theta og i nogle tilfælde kan det endog skabe deltabølger. Tilstanden med Alfa og Theta bølger giver kroppen en tilstand af dyb afspænding som kroppen normalt kun oplever lige inden søvnperioden. Under klangmassagen er man dog oftest vågen, selv om vejrtrækning og ”små snorkelyde” viser en dyb afslapning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.